Trejon

Tillverkning av egna produkter

Trejon utvecklar, tillverkar och erbjuder produkter till lantbruk, skogsbruk, park- och entreprenadverksamhet. Genom att kombinera ett brett produktprogram med stor yrkesskicklighet och hög servicenivå ger vi dig den bästa helhetslösningen som skapar en hållbar och kostnadseffektiv framtid.