Integritetspolicy

Sekretess och data

Detta dokument uppdaterades senast den: 08.04.2020

Denna webbplatstillhandahålls av Åhmans Traktorcentrum AB, nedan kallat ”vårtFöretag”.

Denna sekretesspolicy (tillsammans med våra användarvillkor och alla andra dokumentsom det hänvisas till på den) styr det sätt på vilket vårt Företag samlar in, använder, underhåller och lämnar ut information som samlas in från användare (var och enkallad en ”Användare”) av denna webbplats (”Webbplatsen”). Dennasekretesspolicy gäller för Webbplatsen och alla produkter och tjänster somerbjuds av vårt Företag.Genom att trycka på knappen ”Jag godkänner” accepterar Användarenbestämmelserna om sekretess och data som anges häri.

Vidtillämpning av personuppgiftslagen 1998:204 (Lagen) är registeransvarig förpersonuppgifter Åhmans Traktorcentrum AB med adressen Kåparp 3 583 35 LINKÖPING.

Information som vi kan komma att samla in från dig

Vårt Företag kan samla in och bearbeta följande data om dig:

Personligt identifierbar information
Vi kan komma att samla in personligt identifierbar information (även kallad personuppgifter) från Användare på en rad olika sätt, däribland, men inte begränsat till, när Användare besöker vår Webbplats, anmäler sig till nyhetsbrevet, fyller i ett formulär och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner och resurser som vi gör tillgängliga på vår Webbplats. Användare kan alltid vägra att lämna ut personligt identifierbar information, men med följden att detta kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Icke-personligt identifierbar information
Vi kan komma att automatiskt samla in icke-personligt identifierbar information om Användare, närhelst de interagerar med vår Webbplats. Icke-personligt identifierbar information kan omfatta webbläsarens namn, typen av dator och teknisk information om Användarnas metod för att ansluta till Webbplatsen, såsom vilket operativsystem och vilkaInternetleverantörer som används och liknande information.

Webbläsarcookies
Vår Webbplats kan använda”cookies” för att förbättra Användarnas upplevelse. En Användares webbläsare placerar cookies på personens hårddisk för arkivhållningsändamål och ibland för att spåra information om personen. En Användare kan välja att ställa in sin webbläsare så att cookies nekas eller så att personen får en varning när cookies skickas. Observera att om Användaren gör detta kan det hända att vissa delar av Webbplatsen inte fungerar korrekt. För mer information, se vår Cookie Policy.

Hur vi använder insamlad information

Vårt Företag kan komma att samla in och använda Användares personliga information för följande ändamål:

För att förbättra kundservicen
Information som du lämnar hjälper oss att svara mer effektivt på din förfrågan om kundservice och behov av support.

För att anpassa användarupplevelsen
Vi kan komma att använda information i sammanställd form för att förstå hur våra användare som grupp använder de tjänster och resurser som tillhandahålls på vår Webbplats.

För att förbättra vår Webbplats och våra tjänster
Vi kan komma att använda den feedback som du lämnar för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att hämta information om webbplatsstatistik och trafik på vår Webbplats, för att förbättra vår Webbplatsövergripande funktion.

För att genomföra kampanjer, tävlingar, enkäter eller andra webbplatsfunktioner
För att skicka information till användarna som de har accepterat att ta emot om ämnen som vi tror kan vara intressanta för dem. Vi kan även använda sociala plugin-program för att ge dig en ännu bättre upplevelse av vår Webbplats.

För att skicka regelbundna e-postmeddelanden
Vi kan komma att använda e-postadressen för att svara på användarens olika förfrågningar och/eller andra meddelanden. För att skicka reklam via e-post. Vi kan komma att skicka e-postmeddelanden till användarna med företagsnyheter, uppdateringar, information om relaterade produkter eller tjänster osv. Vi gör detta endast om användaren har valt att ta emot sådana meddelanden eller om meddelandena rör liknande produkter och tjänster. För att Användaren när som helst ska kunna avsäga sig framtida e-postmeddelanden ingår detaljerade anvisningar för av avbryta prenumerationen längst ned i varje e-postmeddelande. Användaren kan även göra det genom att kontakta oss på info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se.

För att skicka annat reklammaterial
Vi kan även komma att kontakta användare med reklaminformation på andra sätt, när det är lagligt att göra det (vi kant.ex. skicka SMS om de har valt att ta emot sådana meddelanden). Om du inte vill ha sådana meddelanden ber vi dig informera oss om det via e-post till info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se.

 

Hur vi lagrar din personliga information

All information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår Webbplats har du ansvaret för att hålla lösenordet konfidentiellt. Avslöja inte dina lösenord för någon.

Informationen som samlas in på denna webbplats av Åhmans Traktorcentrum AB lagras endast så länge det är nödvändigt och kommer att raderas efter 1 månader, när informationen inte längre behövs.

Hur vi skyddar din information

Vi använder lämpliga metoder för insamling, lagring och bearbetning av data och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstöring av din personliga information, ditt användarnamn, ditt lösenord, din transaktionsinformation eller dina data som lagras på vår Webbplats.

Delning av din personliga information
Vi varken säljer, handlar medeller hyr ut användares personligt identifierbara information till andra. Vi kan komma att dela generisk sammanställd demografisk information som inte är kopplad till någon personligt identifierbar information om besökare och användare- med våra affärspartner, betrodda dotterbolag och annonsörer för de ändamål som beskrivs ovan.

Tredjepartswebbplatser
Användare kan hitta annonsinnehåll eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till webbplatser och tjänster som tillhör våra samarbetspartner, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehåll och länkar som förekommer på dessa webbplatser och ansvarar inte för de metoder som används av webbplatser som är länkade till eller från vår Webbplats.Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt ändras. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sin egen sekretesspolicy och kundservicepolicy. När användare navigerar på eller interagerar med andra webbplatser, inklusive webbplatser som har en länk tillvår webbplats, då gäller den webbplatsens egna villkor och policy.

Dina rättigheter
Du har rätt att be oss att inte bearbeta dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina data för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till en tredje part för sådana ändamål. Dukan utöva din rätt att förhindra en sådan bearbetning genom att markera vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan när som helst utöva denna rätt genom att kontakta oss på info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se.

Åtkomst till information
Lagen ger dig rätt att få tillgång till information som lagrats om dig en gång per kalenderår. Din rätt till denna åtkomst kan utövas i enlighet med Lagen. Om du begär ytterligare åtkomst kan en avgift på 10 pund tas ut, motsvarande våra kostnader för att kunna ge dig detaljerna om den information som vi har om dig.

Eventuell begäran ska göras till Åhmans Traktorcentrum AB. Du kan när som helst utöva denna rätt genom att kontakta oss på info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Vårt Företag har rätt att när som helst uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi gör det kommer vi att ändra uppdateringsdatumet längst ned på denna sida och informera dig om ändringarna i sekretesspolicyn. Oavsett detta uppmanar vi Användare att kontrollera denna sida ofta för att ta del av eventuella ändringar och hålla sig informerade om hur vi hjälper till att skydda den personliga information som vi samlar in.

Ditt godkännande av dessa villkor
Genom att använda denna Webbplats godkänner du denna policy. Om du inte godkänner denna policy ber vi dig att inte använda vår Webbplats. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att ändringar i denna policy har publicerats betraktas som ett godkännande från din sida av dessa ändringar.

 

Kontakta oss

Om du har frågor om denna sekretesspolicy, denna Webbplats metoder eller dina kopplingar till denna Webbplats ber vi dig kontakta oss på:

Kåparp 3
583 35 LINKÖPING

Användning av webbplatsen är beroende av ditt godkännande av MOONDA datasekretesspolicy:
Detta dokument uppdaterades senast den: 08.04.2020

TYP AV DATA
POLICY BETRÄFFANDE LAGRINGSPERIOD
Information som skrivs in i formulär på denna webbplats (t.ex. formulär för personlig eller allmän kontakt i diverse syften som förfrågan om begagnad utrustning eller annat, eller för diverse marknadsföringskampanjer) används för att hantera din förfrågan och för ändamålsenlig kontakt.
Data samlas in för att behanlda fin förfrågan. Innan du kan skicka sådan information på webbplatsen krävs att du samtycker till vår policy beträffande lagringsperiod. Data som sparats före 28 maj 2018 kommer att raderas. Personuppgifter lagras nu i ett år efter det att formuläret har skickat till återförsäljaren. MOONDA överför inte personuppgifterna till aktör utanför Europeiska Unionen, såvida inte webbplatsen administreras av återförsäljare lokaliserad utanför Europeiska Unionen.
Data som samlas in för att du ska kunna prenumerera på.

Personuppgifterna samlas in av Åhmans Traktorcentrum AB i syftet att skicka e-brev, kampanjmaterial och för att förbättra kundservicen.
När du skriver in din e-postadress i prenumerationsformuläret för nyhetsbrev fungerar detta som ett samtycke. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att säga upp prenumerationen.
Om webbplatsen av någon anledning skulle tas offline, raderas dina uppgifter från tredje part, det vill säga den leveransservice, Mailchimp, som används för att sända dig nyhetsbrev.
Dina personuppgifter överförs till Mailchimp och lagras i USA. Mailchimp har anslutit sig till Privacy Shield-avtalet, och anses därmed hålla adekvat skyddsnivå för att kunna behandla EU-medborgares personuppgifter å våra vägnar. Deras integritetspolicy finns här: https://www.intuit.com/privacy/statement/

Analytics-spårningsinformation samlas in för att förbättra din upplevelse av denna webbplats och för att utvärdera vår marknadsföring.

Data samlas in för att förbättra din upplevelse på denna webbplats med Åhmans Traktorcentrum AB i samarbete med MOONDA.
Ditt samtycke till Google Analytics-spårning hanteras i cookiebannern.
Data som spåras genom MOONDA Google Analytics-kontot IP-anonymiseras och raderas efter trettiosex (36) månader.
Data som hanteras av Google Analytics kan överföras utanför Europeiska Unionen men har samma skydd som alla Google-data, vilket beskrivs här: https://policies.google.com/privacy#enforcement