Farmsight

FarmSight

Med hjälp av John Deeres Precision AG lösningar för styrning, dokumentering, ISOBUS och uppkoppling till den digitala hanterings- och planeringsportalen Operationscenter skapar vi en helhetslösning för din verksamhet där vi står bakom med FarmSight support för att skapa rätt förutsättningar för ditt digitala lantbruk.

Utbildningsfilm: TCM Kalibrering på John Deeres GPS antenn