Invigning av ny anläggning i Jönköping, tisdag 20 juni kl.13 – 19